Thrive Massage
  • Nederlands
  • English
 

Bram Hoogers

 

Bindweefselmassage & Energiewerk (english below)

Tijdens mijn werk als yogadocent ben ik mij steeds meer gaan verdiepen in het bindweefsel. Ik ontwikkelde een vorm van bindweefselmassage die bestond uit een combinatie van aangeleerde technieken en een groot deel intu├»tie. Deze methode werkt goed bij chronische klachten, maar is ook een manier om vaste patronen te doorbreken.De behandelingen bestaan uit een combinatie van fysiek bindweefselwerk en energiewerk. Afhankelijk van de intentie van de massage en uw voorkeur bespreken we van tevoren wat ongeveer de verhouding zal zijn tussen de twee.

Bij bindweefselwerk wordt vaak de link gelegd met een pijnlijke maar therapeutische ervaring, dit is bij mijn methode niet het geval. De behandeling is zowel therapeutisch als diep ontspannend. U zult zich als herboren voelen wanneer u de deur uitstapt.

During my work as a yoga teacher I started to delve more and more into the connective tissue. I developed a form of connective tissue massage that consisted of a combination of learned techniques and a large part of intuition.This method works well for chronic complaints, but is also a way to break through fixed patterns.The treatments consist of a combination of physical connective tissue work and energy work. Depending on the intention of the massage and your preference, we will discuss in advance what the approximate ratio will be between the two.

In connective tissue work, the link is often made with a painful but therapeutic experience, this is not the case with my method. The treatment is both therapeutic and deeply relaxing. You will feel reborn when you step out the door.

Terug
Boek nu je massage
BOEK IN OOST BOEK IN IJBURG